Banketbakkerij de Vlaam

Privacyverklaring

HomePrivacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Banketbakkerij de Vlaam (hierna: “de organisatie”) verwerkt.

1. De organisatie

Indien je een bestelling plaatst bij Banketbakkerij de Vlaam, solliciteert of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Banketbakkerij de Vlaam neem dan gerust contact op met ons kantoor via info@banketbakkerijdevlaam.nl.
Banketbakkerij de Vlaam – Coenecoop 340 – 2741PM – Waddinxveen – tel. 0182-639987

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 Bij gebruik van het contactformulier of het plaatsen van een bestelling bij Banketbakkerij de Vlaam worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens (factuuradres en/of afleveradres)
c) telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

En in geval van sollicitatie vragen we naar de volgende persoonsgegevens:

f) geboortedatum
g) gewenste functie
h) werkervaring
i) opleiding
j) curriculum vitea

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adres en telefoonnummer(s) wordt gebruikt bij de invoer van bestellingen in de winkels van de organisatie;
b) Naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres wordt gebruikt als de bezoeker het contactformulier op de website gebruikt;
c) Naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de bestelling via webshop/e-mail/telefoon;
d) Naam, adres en telefoonnummer(s) wordt gebruikt voor de levering van de bestelling;
e) Naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen;
f) Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail adres, geboortedatum, gewenste functie, werkervaring en opleiding wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure.

3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende twee jaar. Direct na afloop van deze bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Je bezoek aan de website van Banketbakkerij de Vlaam wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de organisatie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

5. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

6. Inzagerecht, verwijdering en klachten

6.1 Je kunt via info@banketbakkerijdevlaam.nl een verzoek indienen om je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
6.2 Je hebt het recht om een klacht in te dienen als de organisatie niet binnen bovenstaande termijn reageert op het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens.
6.2 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), als je vindt dat de organisatie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
6.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@banketbakkerijdevlaam.nl .

7. Cookies

De organisatie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De organisatie gebruikt enkel functionele cookies voor de optimale werking van de webshop.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.